Брак

Прекид брака са граничним поремећајем личности

Прекид брака са граничним поремећајем личности. БПД су људи чије су главне карактеристике емоционална нестабилност, нестабилност у слици о себи, у међуљудским односима и са изузетном и израженом импулсивношћу